2012 avtal klart

Ja, då var avtalet klart. Vi fick vad vi begärde 2,6%…..nu ska vi förhandla lokalt.

//Sussie L

Annonser

Medlarna utsedda

Medlarna är utsedda och de har träffat både FTF och FAO igår och idag. Medlarna har dock inte begärt att varslet ska skjutas upp. Vi följer utvecklingen med spänning.

Ha dé

Sussie L

FTF´s Varsel

Konfliktvarsel lagda
FTF har i dag varslat om konflikt från den 8 februari. Detta görs eftersom arbetsgivarorganisationen FAO vägrar att gå med på lönejusteringar i nivå med resten av arbetsmarknaden. Konflikten berör sex försäkringsbolag: Skandia försäkringsaktiebolag, If Skadeförsäkring AB, Länsförsäkringar Kalmar län, Länsförsäkringar Älvsborg, Dalarnas försäkringsbolag och Länsförsäkringar Mäklarservice AB. Ungefär 400 FTF-medlemmar vid dessa bolag tas ut i strejk. Blir konflikten långvarig kan fler arbetsplatser bli uttagna.

Medling begärd av FAO
Arbetsgivarorganisationen FAO har meddelat FTF att de vill att en medlare tillsätts. Enligt förhandlingsavtalet som parterna har ska medlare tillsättas om någon av parterna begär det. Första steget blir nu att komma överens om namnförslag på medlare. FTFs varsel om konflikt ligger fortfarande kvar och konfliktförberedelserna fortsätter, men nu när medling har begärts kan konflikten bli uppskjuten med upp till 14 kalenderdagar.

//Vi ses och hörs Sussie L